ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยอรุณหินลาด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050023508641040050864
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยอรุณหินลาด
ชื่อ (อังกฤษ)BanHuayarunhinlad
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินลาน
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0-huaiarun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5557627
Longitude
102.3527693
Tabe 3
Tab 5