ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองเขื่อนช้าง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050021508621040050862
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเขื่อนช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหนองเขื่อนช้าง
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
926846398Chang-2556@hotmail.comnongkeunchang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.59055269
Longitude
102.444775
Tabe 3
Tab 5