ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสระพังข่า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050020508611040050861
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสระพังข่า
ชื่อ (อังกฤษ)bansapungka
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านสระพังข่า
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--srapangkha.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.54616555
Longitude
102.461396
Tabe 3
Tab 5