ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านภูมูลเบ้า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050019508601040050860
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูมูลเบ้า
ชื่อ (อังกฤษ)Phumoonbao
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านภูมูลเบ้า
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43425054-phumulbao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.54913225
Longitude
102.4267435
Tabe 3
Tab 5