ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านฝางน้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050018508591040050859
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฝางน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)banfangnoi
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านฝาง
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
918656084-fangnoi.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5318392
Longitude
102.3829888
Tabe 3
Tab 5