ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนทอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050017508581040050858
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทอง
ชื่อ (อังกฤษ)NONTONG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนทอง
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43425172moreecom@gmail.comnonthong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.530702
Longitude
102.409447
Tabe 3
Tab 5