ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวบึงสว่าง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050014508381040050838
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวบึงสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)Huabeungsawang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวบึง
ตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
082-888-7527narongwit@kkumail.comhuabeung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4601292
Longitude
102.53897
Tabe 3
Tab 5