ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050013508371040050837
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUANACHORAKHENONGPAN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านจระเข้
ตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43388313banhuana.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.471942
Longitude
102.5345223
Tabe 3
Tab 5