ข้อมูลสถานศึกษา
หนองหอยเทพเทวัญ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050012508361040050836
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองหอยเทพเทวัญ
ชื่อ (อังกฤษ)nonghoytaptawan
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหอย
ตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43388275-nonghoitep.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4435351
Longitude
102.5309963
Tabe 3
Tab 5