ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050010508331040050833
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
ชื่อ (อังกฤษ)chomchonbanponsawangdonmong
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพนสว่าง
ตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43299220donmong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4848563
Longitude
102.5430591
Tabe 3
Tab 5