ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขนวนนคร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050009508471040050847
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขนวนนคร
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhanaunnakorn
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านขนวน
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-206141-bankhanuan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4511267
Longitude
102.3861138
Tabe 3
Tab 5