ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกุดกว้าง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050008508461040050846
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดกว้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankudkwang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดกว้าง
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
085-4643668kudkwang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.469854
Longitude
102.362851
Tabe 3
Tab 5