ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนดู่หนองแวง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050005508501040050850
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนดู่หนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNOONDU
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนดู่
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-260265nondunongweang@gmail.combannondu.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.480756
Longitude
102.335132
Tabe 3
Tab 5