ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสำราญหินลาด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050002508721040050872
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสำราญหินลาด
ชื่อ (อังกฤษ)bansumrarnhinlad
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านสำราญหินลาด
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-SUMRAN_KKN5@hotmail.combansumrarn.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.48739328
Longitude
102.3139198
Tabe 3
Tab 5