เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ Nongphaidusitprachasonหนองเรือnps.kkn5.go.thphaidusit@gmail.com
40050002 บ้านสำราญหินลาด bansumrarnhinladหนองเรือbansumrarn.kkn5.go.thSUMRAN_KKN5@hotmail.com
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก BanNongtakaitaladnongkaeหนองเรือnongtakai.kkn5.go.thnongtakai_kkn5@hotmail.com
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล Bankoksungwittayanukoolหนองเรือkoksungwit.kkn5.go.th-
40050005 บ้านโนนดู่หนองแวง BANNOONDUหนองเรือbannondu.kkn5.go.thnondunongweang@gmail.com
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน Bankokklangnongpeanหนองเรือkokklangnongpaen.kkn5.go.th-
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา nonfunruabayawwittayaหนองเรือnonfunruea.kkn5.go.th-
40050008 บ้านกุดกว้าง Bankudkwangหนองเรือkudkwang.kkn5.go.th
40050009 บ้านขนวนนคร Bankhanaunnakornหนองเรือbankhanuan.kkn5.go.th-
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง chomchonbanponsawangdonmongหนองเรือdonmong.kkn5.go.th
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ nonghoytaptawanหนองเรือnonghoitep.kkn5.go.th-
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน BANHUANACHORAKHENONGPANหนองเรือbanhuana.kkn5.go.th
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง Huabeungsawangหนองเรือhuabeung.kkn5.go.thnarongwit@kkumail.com
40050015 บ้านกุดแคน gudkanหนองเรือbankudkan.kkn5.go.thkudkan2482@hotmail.com
40050016 บ้านกุดเลา BANKUDLAO SCHOOLหนองเรือkudlao.kkn5.go.th
40050017 บ้านโนนทอง NONTONGหนองเรือnonthong.kkn5.go.thmoreecom@gmail.com
40050018 บ้านฝางน้อย banfangnoiหนองเรือfangnoi.kkn5.go.th-
40050019 บ้านภูมูลเบ้า Phumoonbaoหนองเรือphumulbao.kkn5.go.th-
40050020 บ้านสระพังข่า bansapungkaหนองเรือsrapangkha.kkn5.go.th-
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือnongkeunchang.kkn5.go.thChang-2556@hotmail.com
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ Bannongnokkienprachaouppatumหนองเรือnongnokkian.kkn5.go.thwipadatham@gmail.com
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด BanHuayarunhinladหนองเรือhuaiarun.kkn5.go.th-
40050024 บ้านห้วยทรายทอง Banhuaysraythongหนองเรือhuaisaithong.kkn5.go.thbanhuaithong@gmail.com
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร Bankudchimหนองเรือbankudchim.kkn5.go.th-
40050026 บ้านนาเปือย banpeuyหนองเรือnapueai.kkn5.go.th
40050027 บ้านโนนทันวิทยา Bannontunwittayaหนองเรือnontanwit.kkn5.go.thnontunwittaya@gmail.com
40050029 บ้านร่องสมอ Banrongsamorหนองเรือrongsamor.kkn5.go.themmy.55555@hotmail.com
40050030 บ้านหว้า banwha schoolหนองเรือbanwa.kkn5.go.thbanwha2@gmail.com
40050031 บ้านห้วยม่วง Hauymaungหนองเรือhuaimuang.kkn5.go.thhuaymuang2555@hotmail.com
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา kokklangnonkunnonsilaหนองเรือkokklangnonkun.kkn5.go.th0
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ Ban Donhunnonhinhaeหนองเรือdonhunnon.kkn5.go.thrattanaphon2501@hotmail.com
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ bannonjanhauysangpornsawanหนองเรือnonjan.kkn5.go.th
40050035 โนนสะอาดพิทยา Nonsaardpittayaหนองเรือnonsa-atpit.kkn5.go.th-
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง nonglumpooknonsawangหนองเรือnonglumpuk.kkn5.go.than-ong@hotmail.co.th
40050037 บ้านโนนหนองแวง Bannongwangหนองเรือnonnongwang.kkn5.go.thnong-wang@hotmail.com
40050038 บ้านหนองสระ Bannongsraหนองเรือbannongsra.kkn5.go.th-
40050039 บ้านกงประชานุกูล bankongschoolหนองเรือbankong.kkn5.go.thbankongschool@gmail.com
40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ nongmeknongtum noonsirapachasanหนองเรือnongmeg.kkn5.go.thnongmek55@hotmail.com
40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ Bannongphueratprasitหนองเรือnongpue.kkn5.go.thmoreecom@gmail.com
40050043 โพธิ์ตากวิทยา potakwittayaหนองเรือpotak.kkn5.go.th
40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์ Nongsangwittayasunหนองเรือnongsangwit.kkn5.go.thkunkrustit@hotmail.com
40050045 บ้านหาด หนองเรือbanhad.kkn5.go.th-
40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง Muadaephumengหนองเรือmueadae.kkn5.go.thjitrak_29@hotmail.com
40050047 บ้านสว่างดอนช้าง Sawangdonchangหนองเรือsawangdonchang.kkn5.go.th-
40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา Bannongmonsoeksaหนองเรือnongkungmon.kkn5.go.th
40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์ Bannongnoprachasanหนองเรือbannongno.kkn5.go.thnongnoprachasan@hotmail.com
40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี BANNONHSANGSAMAKKEEหนองเรือbannongsang.kkn5.go.th-
40050051 บ้านนาหว้า Ban Nawaหนองเรือbannawa.kkn5.go.th
40050052 บ้านป่าเสี้ยว Ban Pasiawหนองเรือpasiao.kkn5.go.th
40050053 บ้านเม็ง BANMENGหนองเรือbanmeng.kkn5.go.th-
40050054 บ้านหนองแวงภูเขา Nongwaengphookhaoหนองเรือnongwang.kkn5.go.th
40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ NONGWAPRACHARATหนองเรือbannongwa.kkn5.go.th0
40050056 บ้านดอนแขม Bandonkeamหนองเรือbandonkham.kkn5.go.th-
40050057 บ้านดอนหันสระบัว Bandonhunsabua schoolหนองเรือdonhun.kkn5.go.th
40050058 บ้านนางิ้ว BANNAWEAWหนองเรือnangio.kkn5.go.th
40050059 บ้านยางคำ Banyangkumschoolหนองเรือyangkhum.kkn5.go.th
40050060 ชุมชนหนองเรือ Chumchonnongruaหนองเรือchumchonnongruea.kkn5.go.thchumchon.nr@gmail.com
40050061 ท่าศาลาวิทยา thasalaหนองเรือtasala.kkn5.go.thtasalaschool@outlook.co.th
40050062 บ้านฟ้าเหลื่อม banfalaumหนองเรือfalueam.kkn5.go.thbaanfalueam_school@outlook.co.th
40050063 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง bannongkungpracharutbumrungหนองเรือbannongkung.kkn5.go.thaonmylove2014@outlook.co.th
40050064 หนองไฮประชารัฐ nonghaipracharatหนองเรือnonghaipracharat.kkn5.go.thsam.kkn5@gmail.com
40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ banlaoprachanukrohหนองเรือbanlao.kkn5.go.th-
40050066 สะอาดประชาสรรค์ saadprachasunหนองเรือsa-atprachasan.kkn5.go.thkidenkondong@hotmail.com
40050067 บ้านขามป้อม bankhampomชุมแพkhampom.kkn5.go.thwongdeuan095@gmail.com
40050068 โคกม่วงศึกษา Khok Muang Suksaชุมแพkokmuangsuksa.kkn5.go.th-
40050069 บ้านโป่งเอียด Banphongedชุมแพpongiat.kkn5.go.th
40050070 บ้านนาสีนวน BANNASEENUANชุมแพnasinuan.kkn5.go.th-
40050071 บ้านสัมพันธ์ Bansamphan Schoolชุมแพsampun.kkn5.go.th-
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว Mueadaenongbuaชุมแพmueadaenongbua.kkn5.go.th0
40050073 ชุมชนชุมแพ chumchonchumphaeชุมแพchumchonchumphae.kkn5.go.th
40050074 บ้านชุมแพ Banchumphae schoolชุมแพbanchumphae.kkn5.go.th0
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง Bannhongbuanonmuangชุมแพbannongbua.kkn5.go.thNBMket5@gmail.com
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ chumphaechanupathamชุมแพchumphaechanu.kkn5.go.thccpkk5@gmail.com
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ Banhaeprachanukroชุมแพbanhae.kkn5.go.thbanhae470@hotmail.com
40050082 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
Bannonthonglangชุมแพnonthonglang.kkn5.go.thNonthonglang2500@hotmail.co.th
40050083 บ้านไชยสอ Banchaisoชุมแพchaisoa.kkn5.go.th-
40050084 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ Chumchonpaikudhin-thaduaชุมแพphaikudhin.kkn5.go.thanyarat.bb531@gmail.com
40050085 บ้านหนองสังข์ Bannongsungชุมแพnongsang.kkn5.go.th
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา Bannongwaponsilaชุมแพnongwaponsila.kkn5.go.th
40050088 บ้านนาเพียง Napiangชุมแพnapiang.kkn5.go.th
40050089 โนนงามศึกษา nonngamsuksaชุมแพnonngam.kkn5.go.thnng_kk5@hotmail.com
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา nongphuejumrernpattanaชุมแพnongphue.kkn5.go.th
40050091 บ้านโนนโพธิ์ Nonpho Schoolชุมแพnonpho.kkn5.go.thCarry53@hotmail.co.th
40050092 บ้านหนองไฮ Bannonghaiชุมแพnonghai.kkn5.go.th
40050093 บ้านอาจสามารถ Asamartชุมแพatsamat.kkn5.go.th
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม NANONGTUMWITTAYAKOM SCHOOLชุมแพnanongthum.kkn5.go.th
40050095 บ้านโนนโก Nonko schoolชุมแพnonkho.kkn5.go.thadmin.nkkn5@gmail.com
40050096 บ้านวังยาว Wangyaoชุมแพwangyaw.kkn5.go.th
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
BANNOOGOชุมแพnonkhos.kkn5.go.thadmin.nkkn5@gmail.com
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู Chumchonnonhunwankruชุมแพchunchonnonhun.kkn5.go.thnonhanwankru.5@gmail.com
40050100 บ้านโนนบุรุษ Bannonburudชุมแพnonburus.kkn5.go.th-
40050101 บ้านโนนลาน BANNONLANชุมแพnonlan.kkn5.go.th
40050102 หนองม่วงประชานุกูล nongmuangprachanukulชุมแพnongmuang.kkn5.go.th
40050103 บ้านร่องแซง Rongsang Shcoolชุมแพrongsang.kkn5.go.th-
40050104 บ้านโนนชาติ Nonchat Shcoolชุมแพnonchat.kkn5.go.thPukkync08@Gmail.com
40050105 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" Ban Hoi Ratrardrangsunชุมแพbanhoi.kkn5.go.th
40050106 บ้านโคกสูง BanKhoksung schoolชุมแพkhoksung.kkn5.go.th
40050107 บ้านโนนอุดม BANNOONUDOMชุมแพnonaudom.kkn5.go.th-
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร KONGUDOMWITTAYAKANชุมแพkongudom.kkn5.go.th
40050109 บ้านนาคำน้อย Nakumnoiชุมแพnakhumnoi.kkn5.go.th-
40050110 บ้านโป่งแห้ง Banponghaengชุมแพphonghang.kkn5.go.thbanponghaeng@gmail.com
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา Fayhinnongtumnongtongsuksaชุมแพfaihin.kkn5.go.thFayhinnongthum1@hotmail.co.th
40050112 วังหินลาดวังเจริญ Wanghinladwangcharoenชุมแพwanghinlad.kkn5.go.thwanghinlad2555@gmail.com
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี Nongphainadeeชุมแพnongphainadee.kkn5.go.thNongphainadee_School@hotmail.co.th
40050114 บ้านธาตุ ชุมแพbantaat.kkn5.go.thpin_99@live.com
40050115 หนองกุงพิทยาคม Nongkungpittayakomชุมแพnonggungpit.kkn5.go.thnongkungpit@gmail.com
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 Ban Nong Khiad Mittra Pap Ti 205ชุมแพnongkiad205.kkn5.go.th
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
nongnamthangชุมแพnongnamthang.kkn5.go.th-
40050119 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
KOKSUNGSOMRANชุมแพkoksungsamran.kkn5.go.thkss.school.055@hotmail.com
40050120 ชุมชนหนองคะเน chumchonnongkaneaชุมแพnongkane.kkn5.go.thsewora54@gmail.com
40050122 หนองขามวิทยาคาร nongkhamwittayakan schoolชุมแพnongkhamwit.kkn5.go.th
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง nonsaatschoolชุมแพnonsa-at.kkn5.go.thnonsaat @gmail.co.th
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ Wanghookwangrajpadoongwitชุมแพwanghukwang.kkn5.go.thwkr5@hotmail.co.th
40050125 บ้านยอดห้วย banyodhuayชุมแพyodhuai.kkn5.go.th
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล kudkhehuaybongwitayanukulชุมแพkudkhe.kkn5.go.th
40050127 หนองไผ่พิทยาคม Nongphaipittayacomชุมแพnongphaipit.kkn5.go.thnppk_2014@hotmail.com
40050128 บ้านหนองเสาเล้า Bannongsaolaoชุมแพnongsaolao.kkn5.go.thschool_bnsl@hotmail.com
40050129 หนองหว้าวิทยา Nongwha Witthayaชุมแพnongwawit.kkn5.go.th
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ Suksomeboonชุมแพsuksombun.kkn5.go.th-
40050131 บ้านหนองโพงโพด Nongpongpod Schoolชุมแพnongpongpod.kkn5.go.th
40050132 บ้านหนองศาลา NONGSALAชุมแพnongsala.kkn5.go.thnongsara_school@hotmail.com
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง Sarnjodrongklongสีชมพูsarnjod.kkn5.go.th-
40050135 หนองกระบือวิทยาคม nongkraburwittayakomสีชมพูnongkabue.kkn5.go.th-
40050136 บ้านซำยาง samyangสีชมพูsamyang.kkn5.go.th-
40050137 บ้านซำจำปา BANSUMJUMPAสีชมพูsamjumpa.kkn5.go.th
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง Ban Wangkhondangnongyaplongสีชมพูwangkhondang.kkn5.go.th-
40050139 อ่างทองวิทยาคม angthongwittayakomสีชมพูangthong.kkn5.go.thnuan1978@gmail.com
40050140 บ้านนาอุดม naudomสีชมพูna-udom.kkn5.go.th-
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว Non samran nong ya kae schoolสีชมพูnonsamran.kkn5.go.th
40050142 แสงบัวทอง sangbuntongสีชมพูsaengbuathong.kkn5.go.th
40050143 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม Nonghai-Wongkhonyomสีชมพูbannonghai.kkn5.go.th-
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา Chumchon Ban Si Yaek Non Hua Naสีชมพูbansiyaek.kkn5.go.thrlek01@hotmail.com
40050145 ท่ากุญชร THAKUNCHORNสีชมพูtagunchon.kkn5.go.ththakunchorn@hotmail.com
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน najannajareannontanสีชมพูnanjan.kkn5.go.thnajannajareannontan@gmail.com
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง Phanumtaingสีชมพูpanamtiang.kkn5.go.th-
40050149 บ้านบริบูรณ์ BANBORIBOONสีชมพูboribun.kkn5.go.thboriboon_kk5@hotmil.com
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ Banpongnonprawatสีชมพูbanpong.kkn5.go.thttlove_2527@hotmail.co.th
40050151 บ้านผาขาม phakhamสีชมพูpakham.kkn5.go.th
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ bantachangnoinonsawatสีชมพูtachangnoi.kkn5.go.th-
40050153 บ้านสวนสวรรค์ Bansuansawan schoolสีชมพูsuansawan.kkn5.go.thban.suansawan@hotmail.com
40050154 บ้านโสกจานนาดี Bansokjannadeeสีชมพูsokjannadee.kkn5.go.thpeemaipt0201@gmail.com
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ banmaisoksomkob schoolสีชมพูbanmai.kkn5.go.thbanmaisoksomkob@gmail.com
40050156 บ้านโนนงาม bannonngam schoolสีชมพูbannonngam.kkn5.go.thbannonngamschool117@gmail.com
40050157 ภูห่านศึกษา Phuhansuksaสีชมพูphuhan.kkn5.go.th-
40050159 บ้านหนองปลาซิว Bannongplasiwสีชมพูnongpasiw.kkn5.go.th0
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม CHUMCHONBANWANGPERMสีชมพูbanwangpoem.kkn5.go.th-
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ Bannonwanfaiprachasunสีชมพูnonwanfai.kkn5.go.th-
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ banbungmennongdooสีชมพูbanbungmen.kkn5.go.thbungmen2506@gmail.com
40050163 บ้านปากห้วยฝาง BANPAKHUAFANGสีชมพูpakhuaifang.kkn5.go.th
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ BANSOKHADSAWANสีชมพูsokhadsawan.kkn5.go.thsokhad@sokhadschool.org
40050165 บ้านห้วยทรายขาว Huaisaikhaoสีชมพูhuaisaikhaw.kkn5.go.thamnat2003@hotmail.com
40050166 บ้านท่าช้าง BANTACHANGสีชมพูbantachang.kkn5.go.th
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา Bankaminnonhuanaสีชมพูkaminnonhuana.kkn5.go.thchitsanuboon.mee@gmail.com
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ bankhokkunghinladkhokchaloenสีชมพูkokkung.kkn5.go.thkhokkungh@hotmail.com
40050170 บ้านโคกม่วง Bangkokmuangสีชมพูkokmuang.kkn5.go.th-
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) KOKMAINGAMสีชมพูkokmaingam.kkn5.go.th
40050172 บ้านศรีสุข Ban srisukสีชมพูbansrisuk.kkn5.go.thsrisuk_139@hotmail.co.th
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว sokrangkudbuawangsaikaowสีชมพูsokrang.kkn5.go.thkkn5.sokrang@hotmail.com
40050175 บ้านป่าน BANPANสีชมพูbanpan.kkn5.go.th
40050176 อนุบาลสีชมพู anubansichomphuสีชมพูanubansichomphu.kkn5.go.th
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา bannongkaipittayaสีชมพูnongtakaipit.kkn5.go.thnongtakaiphittaya_55@hotmail.com
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม nonthonglhangnonpaingamสีชมพูbannonthonglang.kkn5.go.th
40050180 บ้านโคกป่ากุง Bankokpakungสีชมพูkokpakung.kkn5.go.th
40050182 บ้านสันติสุข Santisukสีชมพูsantisuk.kkn5.go.th
40050183 บ้านหนองโก Bannonggoสีชมพูbannonggo.kkn5.go.th-
40050184 โสกเต็นวิทยาคม Soktenwittayakhomสีชมพูsoktenwit.kkn5.go.th-
40050185 บ้านหนองแดง bannongdangสีชมพูnongdang.kkn5.go.th
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ Bannongtoomprachasanสีชมพูbannongtum.kkn5.go.th
40050187 บ้านกุดขอนแก่น Bankutkhonkaenภูเวียงkudkhonkaen.kkn5.go.thkhutkhonkhan@hotmail.com
40050188 บ้านไคร่นุ่น Khainoonภูเวียงbankhainun.kkn5.go.thKhrainoon1234@windowslive.com
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) BANKORภูเวียงbankor.kkn5.go.thbaankho@hotmail.com
40050190 บ้านโนนสำราญ Noonsumranภูเวียงnonsamlan.kkn5.go.thnoonsumran2528@hotmail.com
40050192 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
banlerngsangภูเวียงloengsang.kkn5.go.thls.kkn5@hotmail.com
40050193 หนองโพนนาหม่อ Nongphonenamorภูเวียงnongponnamoa.kkn5.go.thNongphonnamor@hotmail.com
40050194 จตุรคามรังสรรค์ Jaturakamrungsanเวียงเก่าjaturakam.kkn5.go.th-
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี Bannapangkururatsamukkeeเวียงเก่าbannapang.kkn5.go.th-
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา bankuddukwitiyaภูเวียงkuddukwit.kkn5.go.th-
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา Dindumwangchaiwittayaภูเวียงdindam.kkn5.go.th
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ Nongtoomnonsawonภูเวียงnongtumnon.kkn5.go.th-
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ BANKUDCANPRASASANภูเวียงkudkanpachasan.kkn5.go.th
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา BANKOKSONGPUEYDONDOOWITTAYASCHOOLภูเวียงkoksongpueai.kkn5.go.th-
40050201 บ้านทุ่งชมพู bantungchomphooภูเวียงteungchomphu.kkn5.go.thtungchompoo@gmail.com
40050202 บ้านหนองพลวง Bannongpluangภูเวียงnongpluang.kkn5.go.thJigsaw_js@hotmail.com
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา Banhuykinudonpuemwittayaภูเวียงhuaikeenu.kkn5.go.thhuykninu@hotmail.com
40050205 บ้านกุดน้ำใส bankudnamsai schoolภูเวียงkudnamsai.kkn5.go.thtanatip479@gmail.com
40050206 บ้านนาชุมแสง NACHUMSANGภูเวียงnachumsang.kkn5.go.thnachumsang9@gmail.com
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม Bannongyanglannongtum schoolภูเวียงnongyanglan.kkn5.go.thlantum55@thaimail.com
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง Nongloompuk bungsangภูเวียงbannonglumpuk.kkn5.go.thnlpschool@hotmail.co.th
40050210 บ้านหัวฝาย BANHUAFAYภูเวียงhuafai.kkn5.go.th-
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา Nonudomภูเวียงnonudomsa-at.kkn5.go.th
40050212 บ้านคำใหญ่ Bankamyai Schoolภูเวียงkumyai.kkn5.go.thkamyai_school@hotmail.com
40050213 นาหว้านาเจริญ Nawhanacharoenภูเวียงnawa.kkn5.go.thnawanacharoen_school@hotmail.com
40050214 บ้านโนนกระเดา bannonkradoaภูเวียงnonkadao.kkn5.go.th
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงnonsombun.kkn5.go.th-
40050216 โสกห้างศึกษา sokhangsuksaภูเวียงsokhang.kkn5.go.th
40050218 ห้วยชันวิทยา Huaychanwittayaภูเวียงhuaichan.kkn5.go.thhuaychan.kkn5@hotmail.com
40050219 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าphuwiangwit.kkn5.go.thpwy127@hotmail.com
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา bankoksungwittaya schoolเวียงเก่าbankoksungwit.kkn5.go.thkoksung1999@hotmail.com
40050221 บ้านแดง BANDANGเวียงเก่าbandang.kkn5.go.th
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา photongnongtaopoonwittayaเวียงเก่าpothong.kkn5.go.th-
40050223 บ้านโคกสง่า BANKOGSANGA SCHOOLภูเวียงkoksanga.kkn5.go.thkookkai19680606@gmail.com
40050224 บ้านเรือ Banruaภูเวียงbanruea.kkn5.go.thsumet@kkn5@go.th
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร sounkluyhuychunwittayakanภูเวียงsuankuai.kkn5.go.th
40050226 บ้านนาก้านเหลือง bannakanluangschoolภูเวียงnakanlueang.kkn5.go.thnkl57@hotmail.com
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา Banphonphekpithayaภูเวียงponpheg.kkn5.go.thbanphonphekithaya2482@gmail.com
40050228 อนุบาลภูเวียง Anubanphuwiang Schoolภูเวียงanubanphuwiang.kkn5.go.th
40050229 บ้านหนองขาม Ban Nongkhamเวียงเก่าnongkham.kkn5.go.th
40050230 บ้านเมืองเก่า banmueanggaoเวียงเก่าmueangkao.kkn5.go.thsuchatgood@yahoo.co.th
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ BANHINRONGNONSAWANเวียงเก่าhinrong.kkn5.go.thhinrongschool1@hotmail.com
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ Bannongnakhomprachanukhroเวียงเก่าbannongnakam.kkn5.go.th-
40050233 บ้านหนองบัว Ban Nongbuaเวียงเก่าnongbua.kkn5.go.th
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ trikhamwittayasunภูเวียงtraikham.kkn5.go.thtrikhamwit@hotmail.com
40050235 บ้านสงเปือย BanSongpueyภูเวียงsongpueai.kkn5.go.thsongpueyschool@hotmail.com
40050236 บ้านอ่างศิลา Angsila Schoolภูเวียงangsila.kkn5.go.th
40050237 บ้านโคกไร่ BANCOKRAIภูเวียงkokrai.kkn5.go.th-
40050238 บ้านถ้ำแข้ thumkaeภูเวียงthamkae.kkn5.go.th
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา Nongkungsernnongnopatthanaภูเวียงnongkungsoen.kkn5.go.thnnp240@hotmail.com
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา nongkralaengkradaowitthayaภูเวียงnongkalang.kkn5.go.th
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา Nonsilanonmuangwittayaภูเวียงnonsila.kkn5.go.thnonsilanonmuangwittaya@hotmail.com
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน bannongkungtanasan sophon schoolภูเวียงnongkung.kkn5.go.th-
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา BanKoksahagornthepruksaภูเวียงkoksahakorn.kkn5.go.thtong.suphaphorn@gmail.com
40050245 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
Ban Wangkhorndang Schoolภูเวียงbanwangkhondang.kkn5.go.ththarworn_thamwong@hotmail.com
40050248 บ้านหัน BANHUNภูเวียงbanhun.kkn5.go.th
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา Bankokklangwithayaภูเวียงkokklangwit.kkn5.go.th
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา Nongpakwaenภูเวียงnongpagwan.kkn5.go.thnongpakwaen2408@gmail.com
40050251 บ้านห้วยบง Banhuaybong Schoolภูเวียงhuaibong.kkn5.go.th
40050252 บ้านพระบาท Banprabat Schoolภูเวียงprabat.kkn5.go.thprabat218@hotmail.com
40050253 บ้านหว้าทอง Banwathongภูเวียงwathong.kkn5.go.thneenana5227@gmail.com
40050254 นาฝายวิทยา Nafaiwittayaภูผาม่านnafaiwit.kkn5.go.th
40050255 บ้านสะแกเครือ BAN SAKAE KRUA SCHOOLภูผาม่านsakaekuea.kkn5.go.th-
40050256 บ้านสองคอน ภูผาม่านsongkon.kkn5.go.th-
40050257 บ้านโนนคอม bannonkhom schoolภูผาม่านnonkom.kkn5.go.th-
40050258 บ้านป่ากล้วย Phakluayภูผาม่านpakuai.kkn5.go.thpao_naruk@hotmail.com
40050259 บ้านสว่างโนนสูง Sawangnonsungภูผาม่านsawangnonsung.kkn5.go.th0
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ BANNONSAWANGTAKRABUAภูผาม่านbannonsawang.kkn5.go.thntb5@hotmail.co.th
40050261 บ้านนาน้ำซำ NANAMSUMภูผาม่านnanamsum.kkn5.go.thwililuk365@gmail.com
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านnonghaew.kkn5.go.th
40050263 บ้านวังสวาบ ภูผาม่านwangsawab.kkn5.go.thdarin_va@windowslive.com
40050264 บ้านเขาวง khaowongภูผาม่านbankaowong.kkn5.go.th
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ bansubsomboonภูผาม่านsubsombun.kkn5.go.thsubsomboon-school@live.com
40050266 ชีพอนุสรณ์ Cheepanusornภูผาม่านcheepanusorn.kkn5.go.thcheepanusorn@hotmail.com
40050267 บ้านซำภูทอง SAMPUTONG SCHOOLภูผาม่านsunputhong.kkn5.go.th-
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำnamoanonlan.kkn5.go.thnamononlan@gmail.com
40050269 บ้านกุดธาตุ Ban Kudthatหนองนาคำkudthat.kkn5.go.th
40050270 บ้านโคกนาฝาย bankoknaflayหนองนาคำkoknafai.kkn5.go.th
40050271 บ้านนาดี Bannadeeหนองนาคำbannadee.kkn5.go.th
40050272 บ้านสะอาด Bansaardหนองนาคำbansa-at.kkn5.go.th-
40050273 บ้านหัวภู banhuapoo schoolหนองนาคำhuaphu.kkn5.go.th
40050274 หนองแวงวิทยา Nongwangwithaya schoolหนองนาคำnongwangwit.kkn5.go.thnongwangwithaya@hotmail.com
40050275 บ้านขนวน BANKHANUANหนองนาคำkanuan.kkn5.go.thkhanuan2012@gmail.com
40050276 บ้านศาลาดิน BANSALADINหนองนาคำsaladin.kkn5.go.th
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
NONGKHOONGKODCHASANหนองนาคำnongkungkotchasan.kkn5.go.th0
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา bannongpoowanghinzaหนองนาคำnongpu.kkn5.go.th
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ bankhamchatprachasanหนองนาคำkuemchat.kkn5.go.th-
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า Bannongyaplongnongwa Schoolหนองนาคำnongyaplong.kkn5.go.thnongyaplong@hotmail.co.th
40050281 บ้านหนองหอย Bannonghoiหนองนาคำbannonghoi.kkn5.go.th-
40050282 บ้านหนองนาคำ Bannongnakhamหนองนาคำnongnakham.kkn5.go.th
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า Kaowong Dongsakrantadfhaภูผาม่านkaowong.kkn5.go.th