สถิติ/บริการ

4,061

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน85321.00%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3769.26%
ข้อมูลสถานศึกษา3308.13%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2676.57%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1603.94%
คณะกรรมการ1583.89%
ผลสอบ O-Net1423.50%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1202.95%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.59%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1032.54%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สถิติ/บริการ972.39%
ตารางจำแนก.เพศ942.31%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน862.12%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง852.09%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.92%
โครงการในโรงเรียน761.87%
แนวโน้ม จำนวน นร.691.70%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ671.65%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ601.48%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ601.48%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา561.38%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น561.38%
นร.จำแนกตามอายุ531.31%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา511.26%
ผลสอบ NT481.18%
รายงานบริหารงบประมาณ471.16%
บุคลากรเกษียณอายุ441.08%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน400.98%
นร.จำแนกตามความพิการ340.84%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง340.84%
ผลสอบ RT300.74%
นร.จำแนกตามสัญชาติ240.59%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส240.59%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.57%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.57%
ตรวจผลการเรียน นร.190.47%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.39%
นร.จำแนกตามศาสนา150.37%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.140.34%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง120.30%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ120.30%