ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21121
อนุบาล 33361
รวม448 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12-21
ประถมศึกษาปีที่ 22571
ประถมศึกษาปีที่ 34-41
ประถมศึกษาปีที่ 44371
ประถมศึกษาปีที่ 54261
ประถมศึกษาปีที่ 64481
รวม201434 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

241842 58