ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21216281
อนุบาล 384121
รวม202040 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1712191
ประถมศึกษาปีที่ 2125171
ประถมศึกษาปีที่ 3810181
ประถมศึกษาปีที่ 4159241
ประถมศึกษาปีที่ 51516311
ประถมศึกษาปีที่ 61410241
รวม7162133 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1137201
มัธยมศึกษาปีที่ 21110211
มัธยมศึกษาปีที่ 365111
รวม302252 43

รวมทั้งสิ้น

121104225 311