ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24481
อนุบาล 33361
รวม7714 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12241
ประถมศึกษาปีที่ 24591
ประถมศึกษาปีที่ 34481
ประถมศึกษาปีที่ 439121
ประถมศึกษาปีที่ 54481
ประถมศึกษาปีที่ 637101
รวม203151 -196
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

273865 -168