ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1103131
อนุบาล 23581
อนุบาล 3103131
รวม231134 -23
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1106161
ประถมศึกษาปีที่ 299181
ประถมศึกษาปีที่ 389171
ประถมศึกษาปีที่ 498171
ประถมศึกษาปีที่ 5812201
ประถมศึกษาปีที่ 6711181
รวม5155106 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7466140 19