ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22113342
อนุบาล 32416402
รวม452974 -64
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12517422
ประถมศึกษาปีที่ 21720372
ประถมศึกษาปีที่ 32020402
ประถมศึกษาปีที่ 42319422
ประถมศึกษาปีที่ 52121422
ประถมศึกษาปีที่ 62315381
รวม129112241 1511
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1911201
มัธยมศึกษาปีที่ 21012221
มัธยมศึกษาปีที่ 32214362
รวม413778 -174

รวมทั้งสิ้น

215178393 -819 1