ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12461
อนุบาล 23581
อนุบาล 358131
รวม101727 -43
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1310131
ประถมศึกษาปีที่ 25491
ประถมศึกษาปีที่ 357121
ประถมศึกษาปีที่ 4710171
ประถมศึกษาปีที่ 5210121
ประถมศึกษาปีที่ 63581
รวม254671 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

356398 -69