ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23-31
อนุบาล 32571
รวม5510 62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 16171
ประถมศึกษาปีที่ 2-221
ประถมศึกษาปีที่ 33361
ประถมศึกษาปีที่ 43251
ประถมศึกษาปีที่ 54591
ประถมศึกษาปีที่ 65381
รวม211637 76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

262147 138 -1