ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22241
อนุบาล 382101
รวม10414 -92
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1137201
ประถมศึกษาปีที่ 238111
ประถมศึกษาปีที่ 33691
ประถมศึกษาปีที่ 488161
ประถมศึกษาปีที่ 5311141
ประถมศึกษาปีที่ 65381
รวม354378 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1129211
มัธยมศึกษาปีที่ 294131
มัธยมศึกษาปีที่ 346101
รวม251944 33

รวมทั้งสิ้น

7066136 -311