ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 264101
อนุบาล 364101
รวม12820 -22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1157221
ประถมศึกษาปีที่ 297161
ประถมศึกษาปีที่ 3127191
ประถมศึกษาปีที่ 4146201
ประถมศึกษาปีที่ 5413171
ประถมศึกษาปีที่ 61512271
รวม6952121 26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

8160141 8