ข้อมูลสถานศึกษา อ.สีชมพู 47 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
40050134507821040050782 บ้านสารจอดร่องกลอง ซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 619 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050135507831040050783 หนองกระบือวิทยาคม ซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050136507851040050785 บ้านซำยาง ซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1188 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050137508191040050819 บ้านซำจำปา ดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 20311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050138508221040050822 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1478 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050139508231040050823 อ่างทองวิทยาคม ดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 27911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050140508241040050824 บ้านนาอุดม ดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1278 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050141507811040050781 โนนสำราญหนองหญ้าขาว นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050142507841040050784 แสงบัวทอง นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 177 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050143508181040050818 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 20711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050144507771040050777 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050145507781040050778 ท่ากุญชร นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 639 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050146507791040050779 นาจานนาเจริญโนนทัน นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 16810 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050148507731040050773 บ้านผาน้ำเที่ยง บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 506 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050149507741040050774 บ้านบริบูรณ์ บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 968 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050150507761040050776 บ้านพงษ์โนนประวัติ บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050151508211040050821 บ้านผาขาม บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 34317 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
40050152507721040050772 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050153507881040050788 บ้านสวนสวรรค์ บ้านใหม่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050154508151040050815 บ้านโสกจานนาดี บ้านใหม่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 489 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050155508201040050820 บ้านใหม่โสกส้มกบ บ้านใหม่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 39319 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050156507871040050787 บ้านโนนงาม ภูห่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 469 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050157507891040050789 ภูห่านศึกษา ภูห่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 18711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050159507911040050791 บ้านหนองปลาซิว ภูห่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 768 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050160507921040050792 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 36917 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050161507931040050793 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 639 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050162507941040050794 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1278 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050163507951040050795 บ้านปากห้วยฝาง วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 529 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050164507961040050796 บ้านโสกหาดสวรรค์ วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1409 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050165507981040050798 บ้านห้วยทรายขาว วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 264 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050166508001040050800 บ้านท่าช้าง วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050168508061040050806 บ้านขมิ้นโนนหัวนา ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1808 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050169508071040050807 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1418 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050170508081040050808 บ้านโคกม่วง ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050171508091040050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 22011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050172508101040050810 บ้านศรีสุข ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 19411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050173508111040050811 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 1118 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050175507751040050775 บ้านป่าน สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 559 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050176508021040050802 อนุบาลสีชมพู สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1288 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050177508031040050803 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1268 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050179507711040050771 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050180507991040050799 บ้านโคกป่ากุง สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 1398 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050182508121040050812 บ้านสันติสุข หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050183508131040050813 บ้านหนองโก หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050184508141040050814 โสกเต็นวิทยาคม หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 1248 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050185508161040050816 บ้านหนองแดง หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 14611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050186508171040050817 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
40050104502691040050269 บ้านโนนชาติโนนหันชุมแพ