ข้อมูลสถานศึกษา
หนองแวงวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050274510371040051037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแวงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwangwithaya school
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแวง
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
8957203535nongwangwithaya@hotmail.comnongwangwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.8266
Longitude
102.3163
Tabe 3
Tab 5