ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสะแกเครือ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050255505671040050567
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะแกเครือ
ชื่อ (อังกฤษ)BAN SAKAE KRUA SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านสะแกเครือ
ตำบลนาฝาย
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
902019758-sakaekuea.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6590755
Longitude
101.8644289
Tabe 3
Tab 5