ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแดง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050221506171040050617
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแดง
ชื่อ (อังกฤษ)BANDANG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านแดง
ตำบลในเมือง
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
982719564bandang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.68491865
Longitude
102.3105346
Tabe 3
Tab 5