ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนกระเดา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050214506101040050610
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนกระเดา
ชื่อ (อังกฤษ)bannonkradoa
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนกระเดา
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
934492681nonkadao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7287583
Longitude
102.5489973
Tabe 3
Tab 5