ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050203505981040050598
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuykinudonpuemwittaya
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยขี้หนู
ตำบลทุ่งชมพู
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
969268869huykninu@hotmail.comhuaikeenu.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7382631
Longitude
102.5079191
Tabe 3
Tab 5