ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050186508171040050817
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongtoomprachasan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม
ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-260277bannongtum.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6977853
Longitude
102.1684529
Tabe 3
Tab 5