ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050179507711040050771
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
ชื่อ (อังกฤษ)nonthonglhangnonpaingam
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนทองหลาง
ตำบลสีชมพู
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
804205614bannonthonglang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.8365722
Longitude
102.1523731
Tabe 3
Tab 5