ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050162507941040050794
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
ชื่อ (อังกฤษ)banbungmennongdoo
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบุ่งเม่น
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43399635bungmen2506@gmail.combanbungmen.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.7936401
Longitude
102.1982626
Tabe 3
Tab 5