ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยอดห้วย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050125502891040050289
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยอดห้วย
ชื่อ (อังกฤษ)banyodhuay
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านยอดห้วย
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
yodhuai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.59441119
Longitude
102.0534913
Tabe 3
Tab 5