ข้อมูลสถานศึกษา
"บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์"""
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050105502401040050240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)"บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์"""
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Hoi Ratrardrangsun
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอน
ตำบลโนนอุดม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43041072banhoi.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.52061292
Longitude
102.1825012
Tabe 3
Tab 5