ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านร่องแซง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050103502731040050273
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่องแซง
ชื่อ (อังกฤษ)Rongsang Shcool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านร่องแซง
ตำบลโนนหัน
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43391430-rongsang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5875174
Longitude
102.0060219
Tabe 3
Tab 5