ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนบุรุษ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050100502701040050270
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนบุรุษ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonburud
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
855724601-nonburus.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.566725
Longitude
102.0179278
Tabe 3
Tab 5