ข้อมูลสถานศึกษา
เหมือดแอ่หนองบัว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050072502741040050274
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เหมือดแอ่หนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Mueadaenongbua
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านเหมือดแอ่
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
00mueadaenongbua.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.561
Longitude
102.0334
Tabe 3
Tab 5