ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหาด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050045508321040050832
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาด
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาด
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43210733-banhad.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4360367
Longitude
102.4165164
Tabe 3
Tab 5