ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกุดแคน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050015508561040050856
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดแคน
ชื่อ (อังกฤษ)gudkan
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดแคน
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
942615639kudkan2482@hotmail.combankudkan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5375343
Longitude
102.4460297
Tabe 3
Tab 5