ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050004508481040050848
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
ชื่อ (อังกฤษ)Bankoksungwittayanukool
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสูง
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--koksungwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.459786
Longitude
102.386822
Tabe 3
Tab 5