ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050003508731040050873
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
ชื่อ (อังกฤษ)BanNongtakaitaladnongkae
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
081-7684995nongtakai_kkn5@hotmail.comnongtakai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.51574275
Longitude
102.2931254
Tabe 3
Tab 5